Journal Crossfit

La Guia d'entrenament de CrossFit és una colecció d'articles dels CrossFit Journal escritos en los últims 10 anys, principalment per l'entrenador Greg Glassman sobre els movimients i els conceptes fundacionals que comprenen la metodologia del CrossFit.

77App

77FeetApparel és la nostra botiga oficial on pots comprar el nostre merchandising

Crossfit

CrossFit és una pàgina web en la que pots trobar informació sobre els entrenamientos tant en casa como en els gyms, les dietas, propers events, salut, etc...

games

Els CrossFit games són una competència atlètica patrocinada por CrossFit. La competència es duu a terme cada estiu des del 2007

openbm

Open Box Magazine és una pàgina web en la que pugen les últimes noticíes dels events del Crossfit. També hi trobes guies d'alimentació i informació bàsica sobre el Crossfit